6 Ingrid Smit
Image Unavailable
Volledige naam voornamen Achternaam
Roepnaam roepnaam
Beroep beroep
Geboortedatum geboortedatum in geboorteplaats
Overleden sterfdatum in sterfplaats
Ouders zoon/dochter van vader en moeder
Partner(s) * eerste partner;
* later met tweede partner (als toepasselijk)

Levensloop

Een korte levensbeschrijving, eventueel met foto's

Kinderen en kleinkinderen

Kinderen en kleinkinderen worden hier automatisch ingevoerd als hun pagina's de pagina van de vader als "parent" hebben. De "parent" kan worden gekozen door onderaan de pagina op "options" te klikken en dan op "parent". Vul de naam van de pagina van de vader in.