1: Oktober 2011

Beste familieleden

De reunie

Op de reunie in Kaatsheuven heb ik van een groot aantal familieleden leuke en positieve reacties gekregen op mijn voorstel een familiegeschiednis wiki te gaan bouwen. Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je nu lid bent van de wiki en daarmee hebt aangegeven bij te willen dragen.

Sinds de reunie vorige maand is het aantal leden van deze wiki toegenomen. Lid zijn nu:

  • één dochter (tante Cécile),
  • negen kleinkinderen
  • en zelfs vier achterkleinkinderen

van Tinus Pulles (Opa Pulles) en Janske Heesbeen. Sommige van deze leden hebben de eerste aanvullingen en correcties ingevoerd. Veel familieleden zijn (nog) geen lid.

Ik heb zelf ook nog enkele dingen aangevuld en aangepast. Zo is de pagina met Instructies wat uitgebreid. Daarnaast heb ik een oude foto van het gezin van Bart Pulles, toegevoegd die tante Cécile meebracht naar de reunie.

Het succes van deze wiki hangt sterk af van de bijdragen van jullie, jullie eventuele eigen kinderen, broers en zussen en hun kinderen voor zover zij nog geen lid zijn van deze wiki. Onze gezamenlijke geheugens en herinneringen kunnen een mooie familiegeschiedenis opleveren, waar we allemaal plezier aan zullen kunnen hebben.

Ik ben erg benieuwd naar de bijdragen van onze familieleden. En: zegt het voort en vraag anderen ook lid te worden en bij te dragen aan deze familiegeschiedenis.

Hub Pulles

Misschien een wat vervelend verhaal in de Pulles-familie is over Hub Pulles. Hij heeft model gestaan voor Dr. Vlimmen in de bekende Dr. Vlimmen romans van Anton Roothaert. Maar hij was ook NSB-lid en gedurende de orlog NSB-Burgemeester van Eindhoven. Hij was een volle neef van Opa Pulles. Ik heb in het verleden regelmatig horen praten over dat "foute" familielid, maar heb nooit begrepen hoe hij aan onze familie verwant was. Op de wiki vind je een pagina over hem, met beperkte informatie. Deze pagina is op dit moment niet eenvoudig te vinden.

Forum

De wiki heeft nu ook een Forum-pagina, waarop je vragen kunt stellen en antwoorden kunt geven. Maak gerust gebruik van deze communicatiemogelijkheid tussen alle leden van de wiki. Je kunt ook op iedere pagina commentaar geven of vragen stellen door op de "discuss" knop onder aan de pagina te klikken.

Ik zal de forum-pagina's regelmatig bekijken en waar nodig en mogelijk antwoorden geven.

Bakkerij Pulles-Heesbeen

Tot slot: er is ook een pagina waarop de geschiedenis van de bakkerij in Waalwijk kan worden geschreven. Ik heb daar nog niet zoveel aan gedaan. Misschien kunnen we op basis van wat Oom Harry al heeft geschreven deze geschiednis verder invullen.

Groet en ik zie uit naar jullie bijdragen aan de beschrijving van de geschiedenis van onze familie.
Tinus van Bart van Tinus van Bart van Keeske.